เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006433Selected Topics in Literature
การอ่านประเด็นเลือกสรรทางวรรณกรรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249

Course Description
ประเด็นสำคัญของวรรณกรรมที่สนใจโดยมุ่งเน้นที่องค์ประกอบทางวรรณกรรม บริบททางสังคมและวรรณคดีวิจารณ์


Particular aspects of literary works of interest with regard to literary elements, cultural contexts and literary criticism.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH