เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006431Mythology
เทพปกรณัม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006249 หรือ
1006238

Course Description
พื้นฐานของการศึกษาตำนานเทพเจ้าและวีรบุรุษของกรีก-โรมัน และนอร์ส รวมทั้งการอ้างอิงในเชิงวรรณคดี ศิลปวิทยา และสื่อต่างๆ


A basic introduction to classical mythology, the stories of gods and heroes of Greek, Roman, and Norse myths, and allusions to myths in modern literature, art and media.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH