เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006426Selected Reading in Linguistics
การอ่านประเด็นเลือกสรรทางภาษาศาสตร์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006348 หรือ
1006404

Course Description
การอ่านงานวิจัยทางภาษาศาตร์ที่สำคัญในด้านสัทศาสตร์ สรวิทยา วจีวิพากย์ วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์


Reading of major research findings in linguistic fields, namely, phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, and applied linguistics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH