เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006342English Phonetics and Phonology
สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006143 และ 1006248 หรือ
1006237 หรือ
1006130 และ 1006248
รายวิชา 1006237 กำหนดเป็นรายวิชาบังคับก่อนเฉพาะนักศึกษารุ่น 2555-2558

Course Description
แบบแผนทางสัทศาสตร์และสรวิทยาของภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นที่สรวิทยาทั้งระดับหน่วยเสียงปกติและหน่วยเสียงพิเศษ โครงสร้างพยางค์ การประสมหน่วยเสียงต่างๆ และหน่วยเสียงพิเศษในการพูดต่อเนื่อง


English phonetic and phonological patterns, concentrating on English segmental and suprasegmental phonology; syllable structures; phonotactics; and suprasegnental features of connected speech.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH