เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006144English Conversation and Discussion
การสนทนาและการอภิปรายในภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006143 หรือ
1006130

Course Description
ทักษะที่จำเป็นในการร่วมสนทนาและอภิปรายในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การใช้คำศัพท์ โครงสร้าง วจนปฏิบัติ และมารยาทกับแนวทางปฏิบัติพื้นฐานในการสนทนาและอภิปราย


Skills needed to engage oneself in informal and formal conversations and discussions; usage of lexical, syntactic and pragmatic command in spoken English; and basic courtesy and etiquette.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH