เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1008323Myanmar Conversation 1
การสนทนาภาษาพม่า 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008321

Course Description
ทักษะการพูดภาษาพม่าระดับเบื้องต้นตอนปลายในบริบทชีวิตประจำวัน รวมถึงการทักทาย การแนะนำตัวเอง การจดจำและการบอกเวลาและตัวเลข การพูดถึงสภาพอากาศ การไปซื้อของ การพูดถึงอาหาร การวางแผนการเดินทาง การเดินทาง การแสดงความคิดเห็น การถามทิศทาง การเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การขอโทษและการพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน


Myanmar Speaking skills at an upper beginner level in daily life contexts including greetings, introductions yourself, recognizing and using time and numbers, talking about weather, going shopping, talking about foods, planning a trip, travelling ,expressing opinions, asking for direction, agreeing and disagreeing ,apologizing and talking about current issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH