เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
1008301Korean 1
ภาษาเกาหลี 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกเสียงและตัวอักษรเกาหลี, ประโยคพื้นฐานในภาษาเกาหลี, คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


Korean pronunciation and characters; basic Korean sentences; daily vocabulary and expressions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH