เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1008305Korean Culture
วัฒนธรรมเกาหลี
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ข้อมูลทั่วไปของประเทศเกาหลี, ประวัติศาสตร์, สถานที่สำคัญ, ครอบครัว, ระบบการศึกษา, เทศกาลที่สำคัญ, ละครเกาหลีและวัฒนธรรมที่กำลังเป็นที่นิยม, เพลงเกาหลี, และข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในเกาหลี


The basic facts of Korea, history, famous places, family, education system, famous festivals, religion, drama and k-waves, k-pop; dos and don’ts in Korea
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH