เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1020325Myanmar Culture
วัฒนธรรมพม่า
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษากลุ่มประเทศอาเซียน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วัฒนธรรมพม่าเบื้องต้น บุคคลสำคัญของประเทศพม่า สถานที่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี เชื้อชาติและขนบธรรมเนียมต่างๆ ศาสนา เทศกาลที่มีชื่อเสียง สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในประเทศพม่า


Introduction to Myanmar culture, Myanmar famous people, places, tradition and customs, races and their customs, religions, famous festivals; dos and don’ts in Myanmar.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH