เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1020324Myanmar Conversation 2
การสนทนาภาษาพม่า 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษากลุ่มประเทศอาเซียน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008323 หรือ
1020301

Course Description
ทักษะการพูดภาษาพม่าระดับกลางตอนต้นในบริบทชีวิตประจำวัน รวมถึงการทบทวนการสนทนาภาษาพม่า 1 การถามและบอกทาง การพูดเกี่ยวกับอาหารพม่า การเชื้อเชิญ การอธิบายเกี่ยวกับครอบครัวและบุคลิกลักษณะ การพูดถึงประสบการณ์ การถามข้อมูล การอธิบายความเจ็บป่วย การให้คำแนะนำและการขอร้องอย่างสุภาพ


Myanmar speaking skills at a lower intermediate level in daily life contexts including review of Myanmar Conversation 1 , asking and giving directions, talking about Myanmar food; making an invitation, talking about one’s family, describing someone’s characteristics, talking about one’s experience, asking for information, explaining sicknesses, giving advice and requesting something politely.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH