เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1020311Bahasa Indonesia Conversation 2
การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษากลุ่มประเทศอาเซียน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1020310 หรือ
1020316
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เสียงในภาษาอินโดนีเซีย, ความแตกต่างระหว่างความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของวลี, การใช้ประโยคในรูปแบบต่าง ๆ และสำนวนในบริบทการสนทนา, การใช้ภาษาแบบกึ่งทางการและแบบทางการ, และ มารยาทและการแสดงออกอย่างสุภาพในการสนทนา


Bahasa Indonesia sounds; distinctions between denotation and connotation of phrases; usages of various expressions and idioms in conversational contexts; usages in semi-formal and formal situations; and basic courtesy and etiquette in conversations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH