เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1020310Bahasa Indonesia Conversation 1
การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษากลุ่มประเทศอาเซียน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เสียงในภาษาอินโดนีเซีย, การออกเสียงในบริบทการสนทนา, การใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการและกึ่งทางการ, มารยาทและการแสดงออกอย่างสุภาพในการสนทนา


Introduction to Bahasa Indonesia sounds; pronunciation in conversational contexts; usages in casual and semi-formal situations; and basic courtesy and etiquette in conversations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH