เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1020309Bahasa Indonesia 2
ภาษาอินโดนีเซีย 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษากลุ่มประเทศอาเซียน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1020308 หรือ
1020303 หรือ
1020314
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การฟังระดับพื้นฐาน; การอ่านจับใจความ; การจำแนกประโยคและสร้างประโยค; การใช้คำนำหน้าหรือต่อท้ายคำ, คำนำหน้าคำนาม; การเขียนข้อความสั้น ๆ และการสนทนาโดยใช้ภาษาบาฮาซาในสถานการณ์ต่าง ๆ


Basic listening skills; reading comprehension; the sentence recognition and sentence formations; use of affixes, conjunction, particles; paragraph writing; and conversation in Bahasa Indonesia in various situations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH