เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1020308Bahasa Indonesia 1
ภาษาอินโดนีเซีย 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษากลุ่มประเทศอาเซียน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ตัวอักษรของภาษาอินโดนีเซีย การประสมอักษร, ประสมคำ, คำช่วย, โครงสร้างประโยคพื้นฐาน และการสนทนาเบื้องต้นเป็นภาษาอินโดนีเซียในสถานการณ์ทั่วไป


Bahasa Indonesia with regards to alphabet recognition; written alphabet formations, words, particles, basic sentence structures; and basic communication in Bahasa Indonesia in daily situations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH