เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210350Aircraft Operations
การปฏิบัติการของอากาศยาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การมีใบรับรองการเดินอากาศของสายการบิน(Air Operator Certificate, AOC) คู่มือปฏิบัติการด้านการบินต่างๆที่สำคัญ การวางแผนการบินตามกฎระเบียบหรือในพื้นที่ต่างๆ อุปกรณ์ในการบินที่สำคัญในการปฏิบัติการบิน ข้อจำกัดในการบินในสภาวะต่างๆ การปฏิบัติการบินในสภาพการบินพิเศษและในสภาวะอันตรายของการบินและวิธีปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินและการเตรียมการในการร่อนลง


Air operator certificate required by operator, manuals and document for operaion concern, operational planning for various regulations and aerodromes, aeroplane equipment and limitation, special operational procedure and hazards, emergency procedures and low weather approach.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH