เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102316Introduction to Electrochemical Analysis
การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพื้นฐานของเคมีไฟฟ้า ปฏิกิริยาของขั้วไฟฟ้าและคุณสมบัติที่ผิวของขั้วไฟฟ้า เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า ตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า เทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า


Fundamental concepts of electrochemistry; electrode reactions and interfacial properties; electrochemical instrumentation; electrochemical sensors; electroanalytical techniques.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH