เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102341Inorganic Chemistry 1
เคมีอนินทรีย์ 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างโมเลกุลและพันธะเคมี ทฤษฎีออร์บิทอลเชิงอะตอมและโมเลกุล สมมาตรของโมเลกุลและพอยท์กรุ๊ป สัญลักษณ์เทอม เคมีของธาตุทรานซิชันและสารประกอบทรานซิชัน สารประกอบโคออร์ดิเนชัน


Molecular structure and bonding; atomic and molecular orbital theory; molecular symmetry and group theory; term symbol; chemistry of transition elements and complexes; coordination compounds.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH