เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2102205Physiology for Sports Science
สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาเกี่ยวกับการแพทย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หน้าที่ กลไก และการควบคุมการทำงานระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ได้แก่ เซลล์ ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบเผาผลาญพลังงาน ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบสืบพันธุ์ และภาวะธำรงดุล


The roles and mechanisms of the human body systems including the cell, musculoskeletal, nervous, cardiovascular, respiratory, urinary, gastrointestinal, endocrine, metabolic, immune, and reproductive systems; and homeostasis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH