เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102468Naturally Occurring Medicinal Products
เวชภัณฑ์ที่เกิดจากธรรมชาติ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วัตถุดิบจากธรรมชาติ การสกัด ชีวเคมีและเภสัชวิทยาของเวชภัณฑ์ที่เกิดจากธรรมชาติ การเตรียม การทดสอบทางคลินิกและการพัฒนาเวชภัณฑ์


Natural raw materials; extractions, biochemistry and pharmacology of medicinal products; preparations, clinical trials and development of medicinal products.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH