เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102440Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานนิวเคลียร์แมกเนติเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี การแปลนิวเคลียร์แมกเนติเรโซแนนซ์สเปกตรัม นิวเคลียร์แมกเนติเรโซแนนซ์สเปกตรัมของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ


Principles of NMR spectroscopy; NMR spectral interpretation; NMR spectrum of interesting naturally organic compounds.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH