เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102362Natural Product Chemistry
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิถีชีวสังเคราะห์ของ เทอร์พีนอยด์ สารประกอบฟีนอล และอัลคาลอยด์


Biosynthesis of terpenoids, phenolic compounds and alkaloids.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH