เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102317Selected Topics in Analytical Chemistry
หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีวิเคราะห์


Discussion of selected topic within the field of analytical chemistry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH