เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806438Martial Art
ศิลปะการป้องกันตัว
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย และชนิดของศิลปะการป้องกันตัว ทักษะท่าทางการเคลื่อนไหว หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อประยุกต์ใช้กับศิลปะการ ป้องกันตัว การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


Definitions and different types of martial arts; movement skills in martial arts through sports science principles; and application of martial arts in daily life.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH