เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806437Yoga for Health
โยคะเพื่อสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติ พัฒนาการ ความหมาย ประเภทของโยคะ การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของโยคะการวิเคราะห์ท่าทางที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพ


History, definitions, and types of yoga; basic movement skills and techniques in yoga; and posture analysis induced benefits for health.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH