เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806436Aerobic Dance for Health
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติ พัฒนาการ ความหมาย ชนิด การจัดตำแหน่งร่างกาย การเคลื่อนไหวพื้นฐานของการเต้นแอโรบิก การนับจังหวะดนตรี และการรวมท่าพื้นฐาน หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อประยุกต์ใช้กับการเต้นแอโรบิก


History, definitions, types, body positions, and basic movements of aerobic dance; musical rhythm counting and basic movement combination; and application of aerobic dance through sports science principles.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH