เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806435 Water Safety
ความปลอดภัยทางน้ำ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ แนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ การเตรียมร่างกาย การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพด้วยการผายปอดและนวดหัวใจ และบทบาทของเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์กับความปลอดภัยทางน้ำ


General knowledge of water safety; water lifesaving guidelines including physical and equipment preparation, first aid and cardiopulmonary resuscitation; and roles of lifeguard in water safety.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH