เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806434 Swimming
ว่ายน้ำ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะในการว่ายน้ำ การลอยตัว ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ การว่ายน้ำท่ากรรเชียง การว่ายน้ำท่ากบ การว่ายท่าผีเสื้อ การฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ำ กติกาการแข่งขัน และการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ


Skills of swimming; foaling and treading water; front crawl stoke; back crawl stroke; breaststroke; butterfly stroke; swimming skill training; rule regulations; and management of swimming competition.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH