เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806429Sports Facilities and Event Management
การจัดการด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและการแข่งขันกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการ แนวความคิดในการจัดการสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา หลักการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับที่แตกต่างกัน การวางแผนการจัดการมาตรฐาน เครื่องมือทางการกีฬา การจำหน่ายตั๋ว มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา การตลาดและการให้สนับสนุนทางการกีฬา การจัดกิจกรรมทางการกีฬาและสุขภาพ


Principles; concepts of facilities management; sports facilities; principles and organization of sporting events and tournaments at different levels; sports management plans; standard and equipment; sports ticket sales; sports competition standard; and sports and health event management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH