เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806319 Spa Business
ธุรกิจสปา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการบริหารจัดการธุรกิจสปา โครงสร้างองค์กร หลักการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา หลักการพื้นฐานด้านธาราบำบัด สุคนธบำบัด การนวดสปา หลักการจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายในสปา


Principles of spa business and management; structure of organization; marketing in spa business; Basic knowledge of hydrotherapy, aromatherapy, and spa massage; and principles of sports and exercise activity management in spa.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH