เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806313Fitness Equipment and Management
อุปกรณ์การออกกำลังกายและการจัดการ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นทางด้าน ฟิตเนส หลักการทำงานของอุปกรณ์ฟิตเนส ประเภท ชนิด วิธีการใช้งานอุปกรณ์ฟิตเนสอย่างถูกต้องและเหมาะสม การจัดการและการบำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานที่


Basic knowledge of fitness center; principle of fitness equipment; types, usability, basic repair, and maintenance of equipment; and management in fitness center.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH