เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806320Sports Laws and Philosophy
กฎหมายกีฬาและปรัชญาทางการกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติความเป็นมาของกีฬา จริยธรรม จรรยาบรรณด้านกีฬา ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและสุขภาพ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและสุขภาพ กฎหมายและข้อบังคับของกีฬาอาชีพและธุรกิจกีฬา


History of sport, moral and ethics in sport, philosophy of sport with specialize in coaching; Professional laws and regulation in sport and health; sport and health act, law and regulation in professional sport and sport business.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH