เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806210Exercise and Sports Physiology
สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ผลทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกายต่อระบบของร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะธำรงดุลย์และการเผาผลาญของร่างกาย ระหว่างและหลังการออกกำลังกาย


Physiological effects of exercise on systems of the human body including cardiovascular, pulmonary, musculoskeletal, neurological, endocrine, and immune systems; homeostasis; thermoregulation, metabolism and bioenergetics; control and response of the body during and after exercise.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH