เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804334Non-infectious Diseases
โรคไร้เชื้อ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการตรวจวินิจฉัย การดูแลบำบัด การส่งต่อ หลักการป้องกันและควบคุม โรคไร้เชื้อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือดและโลหิต ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ


Principles of diagnosis, treatment, referral, prevention and control of non-infectious diseases and injuries; diseases of the musculoskeletal, blood, circulatory, urinary, gastrointestinal, nervous, and endocrine systems
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH