เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404436Chinese for Airline Business
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
ศัพท์ สำนวนและความรู้ภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการในธุรกิจการบิน


Introduction to Chinese vocabulary and knowledge of aviation business.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH