เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404435Teaching Chinese as a Foreign Language
การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
วิธีการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ


Pedagogical practices on Teaching Chinese as a Foreign Languange.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH