เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404432Teaching Chinese Phonetics and Characters
การสอนสัทอักษรภาษาจีนและตัวอักษรจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
แนวความคิด วิธี เทคนิคการสอนระบบเสียงภาษาจีนกลางและตัวอักษรจีนเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการสอนได้


Concept, methodogies and techniques in teaching of Chinese phonetics and Chinese Characters, and know how to analize and solve a problem in teaching.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH