เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404426Business Chinese Conversation
การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
ทักษะการสนทนาภาษาจีนทางด้านธุรกิจในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ


Chinese conversation on different business occasions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH