เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
2404425Chinese Public Speaking
การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214 หรือ
2401112

Course Description
ศัพท์สำนวนลีลาและทักษะการพูดภาษาจีนในที่ชุมชนในโอกาสต่างๆ


Vocabulary; idioms; postures; and skills of public speaking on different occasions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH