เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404307Chinese Philosophy
ปรัชญาจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404303 หรือ
1016313

Course Description
ปรัชญา แนวคิดและคำสอนของนักปรัชญาจีน สำนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงของจีน สอดแทรกเนื้อหาเรื่องศัพท์ สำนวนและไวยากรณ์ในบทอ่านภาษาจีนโบราณ


Chinese philosophy, concepts and teachings; renowned schools of philosophers; vocabulary, idioms and grammar features as they appear in classical Chinese philosophy texts.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH