เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404208Chinese Morphology
ระบบคำในภาษาจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404201 หรือ
1016213

Course Description
โครงสร้างและการประยุกต์ใช้คำของภาษาจีนกลาง


Structure and application of using words of Mandarin.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH