เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
2404203Evolution of Chinese Characters
วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิวัฒนาการของระบบตัวอักษรตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบันโดยสังเขป ตัวอักษรจีนรูปแบบต่างๆโดยเน้นตัวอักษรจีนในบทเรียน โครงสร้างตัวอักษรจีนแต่ละสมัย


A preliminary Study evolution of Chinese Characters from ancient characters to modern time; types of Chinese characters which are emphasizing on the characters in the textbook, the structures of Chinese characters in each period.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH