เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404103Chinese Listening 1
การฟังภาษาจีน 1
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะการฟังเพื่อจับใจความ ข้อความซึ่งมีเนื้อหาไม่ซับซ้อนที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน


A course on listening for comprehension of simple messages regarding daily life situations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH