เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2102240Basic Medical Biochemistry
ชีวเคมีพื้นฐานทางการแพทย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาเกี่ยวกับการแพทย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้าง หน้าที่และเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลิอิก เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวเคมีอื่นๆ โรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล เมตาบอลิซึมของพลังงานแบบองค์รวม บทบาทความสำคัญของวิตามิน แร่ธาตุ ฮอร์โมน อนุมูลอิสระ และสารต้านอนุมูลอิสระ การแปลผลค่าเคมีพื้นฐานในเลือด ชีวเคมีเชิงคลินิก


Structure, function and metabolism of biomolecules: carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids, enzymes and other biochemical compounds; associated diseases in altered metabolism of biomolecules; integration of energy metabolism; important roles of vitamins, minerals, hormones, free radicals and antioxidants; interpretation of basic blood chemistry; clinical biochemistry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH