เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2103231Pharmacology for Dental Students
เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาที่เปิดสอนสำหรับทันตแพทย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้ทั่วไปของยา ในแง่ผลทางเภสัชวิทยา ฤทธิ์ข้างเคียงและพิษของยา ข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวังในการใช้ยา เน้นยาที่ใช้ทางทันตแพทย์


General study of drugs in pharmacology, side effects and toxicity, advantages and disadvantages of drugs including cautions in the use of drugs, emphasis on drugs used in dentistry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH