เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2103203Neuroanatomy and Embryology
กายวิภาคระบบประสาทและการเจริญช่วงเอ็มบริโอ
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาที่เปิดสอนสำหรับทันตแพทย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของมนุษย์ช่วงเอ็มบริโอ การเจริญของเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญของตัวอ่อน การเจริญของระบบอวัยวะต่าง ๆ และความสัมพันธ์ต่อกัน และศึกษาระบบประสาทส่วนกลาง และส่วนที่ต่อออกไป (Central and peripheral nervous system) และที่สัมพันธ์ กับอาการป่วย


The development, growth and differentiation of the human embryo. Identification of the morphology, relationship and function, and associative structures of both central and peripheral nervous systems and the relationship with disease symptoms.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH