เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2103201Gross Anatomy for Dental Students
มหกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาที่เปิดสอนสำหรับทันตแพทย์
หน่วยกิต4 (3-2-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างร่างกายมนุษย์ เน้นส่วนศีรษะ ใบหน้า คอ ทรวงอก ปาก คอ ต่อมน้ำลาย จมูก โพรงจมูก ผนังช่องท้อง – ช่องท้อง อวัยวะในเชิงกราน ระบบหลอดเลือดและน้ำเหลือง เรียนรู้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน


Dissection of prospected specimens of head, neck, thoracic and abdomenopelvic cavities. Special references to the relationship between the anatomical and functional components of structures are designated as basic knowledge for dental students.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH