เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701419Formulating Natural Cosmetics
การพัฒนาเครื่องสำอางจากธรรมชาติ
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212

Course Description
ชนิด คุณสมบัติ และการประยุกต์ใช้ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในเครื่องสำอาง ขั้นตอนในการพัฒนาตำรับเครื่องสำอางจากธรรมชาติ การเตรียม ประเมินและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางธรรมชาติ แนวโน้มและทิศทางของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางธรรมชาติ


Types, properties and applications of natural products used in cosmetic; step in development of natural cosmetics; preparation, evaluation and quality control of natural cosmetic products; trends and current issues related to natural cosmetic products.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH