เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1701417Household Product Formulation
การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212

Course Description
เคมีและเทคโนโลยีของการลดแรงตึงผิด การพัฒนาสูตรต้นตำรับ การประเมินผลิตภัณฑ์ สารชำระล้าง สำหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้า สารชำระล้างสำหรับผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นและล้างห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ


Chemistry and technology of surfactants; formulations; evaluation; laundry and dishwashing detergents, liquid household cleaners; special purpose cleaners.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH