เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112447Textile Technology
เทคโนโลยีสิ่งทอ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชนิดและคุณสมบัติของเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ การเตรียมเส้นใย การขัดและการย้อมสีเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติ การตกแต่งสำเร็จ การปรับปรุงสมบัติบางประการ เช่น การกันยับ การกันน้ำ การเพิ่มความหอม การต้านเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด


Types and properties of natural and synthetic fibers, fiber spinning, scouring and bleaching of natural and synthetic fibers; dyeing and finishing processes; property improvement such as crease resistance, water repellent, fragrance release and anti-bacteria.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH