เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401466The Administrative System of the People’s Republic of China
ระบบการบริหารประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
รูปแบบและนโยบายการบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คณะกรรมการกรมการเมือง โครงสร้างรัฐบาลและรัฐสภา และการเปลี่ยนถ่ายอำนาจผู้นำพรรค


Forms and administrative policies of the Chinese Communist Party, the Political Bureau of Central Commission, the structures of government, parliament, and power transition by Party’s leaders.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH